Společnost TT design, s.r.o. je specializována na klíčové zákazníky a velké společnosti strategického významu.
Byla založena a zapsána v roce 1995 jako K & S Consulting, s.r.o. Při práci využívá svých předchozích praktických zkušeností ze strategického poradenství pro mezinárodní koncerny v oboru energetika, recyklace a odpadové hospodářství.
Kromě distribuce významných produktů high technology firmy 3M se zabývá i reklamní, marketingovou a polygrafickou činností, ekonomicko–organizačním poradenstvím a poradenstvím pro zavádění systému QA.
Jednatelem a ředitelem společnosti je Ing. Tomáš Trnka s dvanáctiletou praxí ve strategickém řízení, aktivním marketingu a řízení jakosti.
Naším cílem je stát se preferovaným dodavatelem na každém trhu, na kterém působíme. Jako společnost, jejíž hnací silou je inovace a záliba naslouchat svým zákazníkům i nadále budujeme naše tradiční silné stránky.